Møbeltransport koncernen LGT Logistics
 

Koncern

Vi har transporteret møbler siden 1977, hvor ITM grundlægges i Kolding, med møbeltransport som niche. Et par år senere i 1979, startede GM Transport (Glud Møbeltransport) med samme koncept. Efter nogle år, valgt de to virksomheder at fusionere i 1998 og skiftede navn til GM-ITM. I 1990 købte LBC Sweden AB aktierne i GM Transport, hvilket betød at det nye GM-ITM var 100% svensk ejet. 

Da vi i 2002 byggede vores nye hovedkontor og cross docking terminal på 16.000 m² på Orionvej 18 i Horsens, valgte vi at beholde vores daværende hovedterminal på Mars Allé. De 9.500 m² som vi fortsat råder over på Mars Allé, er nu indrettet som møbellagerhotel for vores kunder. D. 1 februar 2012 skiftede koncernen navn til LGT Logistics, sat sammen af dele fra de tidligere navne: (L)BC & (G)M-ITM & (T)ransport.

I dag har vi møbeltransporter i hele Europa og arbejder konstant på at optimere vores nuværende ydelser, samtidig holder vi os up to date med markedet og de krav det stiller til os.

LGT Logistics Group har hovedkontor i Malmö. Koncernen beskæftiger i øjeblikket 325 medarbejdere på vores afdelinger i Tibro, , Bjärnum, Lahti, Vilnius og Horsens – omsætningen var i 2014 omkring 575 mio. 

LGT Logistics har underskrevet FN Global Compact
 

Nyheder Nyheder
LGTs udvidelse af logistikcenteret skyder i vejret
Læs mere

Kørsel omkring jul og nytår 2017
Læs mere

LGT storinvesterer i en mere kompleks verden
Læs mere

Local websites
LGT Logistics, Denmark
Read more

LGT Logistics, Sweden
Read more

LGT Logistics, Finland
Read more

 
LGT Logistics LGT Logistics A/S • Orionvej 18 • DK-8700 Horsens • Tel: +45 70 15 55 55 • Fax: +45 76 26 44 00 Kontakt Møbeltransport