Møbeltransport nyheder fra LGT Logistics
 
01-01-2013

Generelle forretningsbetingelser vedr. rådighedstid / ventetid

Rådighedstid for læsning og losning

Da transportbranchen til stadighed presses på effektivitet – og i dag møder en trafikal situation i Europa af hidtil uhørt dimension, er det meget vigtigt at chaufførernes rådighedstid udnyttes så effektivt som muligt.

Vi må derfor indskærpe i vores generelle forretningsbetingelser, at der er følgende tidsrammer til rådighed ved læsning hhv losning af Deres forsendelser

§ Sendinger fra minimum til 3 ladmeter 30 minutter fri

§ Sendinger fra 3 til 9 ladmeter 45 minutter fri

§ Sendinger fra 9 ladmeter og op efter 60 minutter fri

§ Ved hele læs 60 minutter fri

Ventetid udover ovennævnte vil blive faktureret per påbegyndt 15 minutter med DKK 118,75 (svarende til DKK 475,00 pr time).

Nyheder Nyheder
LGTs udvidelse af logistikcenteret skyder i vejret
Læs mere

Kørsel omkring jul og nytår 2017
Læs mere

LGT storinvesterer i en mere kompleks verden
Læs mere

Local websites
LGT Logistics, Denmark
Read more

LGT Logistics, Sweden
Read more

LGT Logistics, Finland
Read more

 
LGT Logistics LGT Logistics A/S • Orionvej 18 • DK-8700 Horsens • Tel: +45 70 15 55 55 • Fax: +45 76 26 44 00 Kontakt Møbeltransport