Møbeltransport nyheder fra LGT Logistics
 
30-12-2015

NSAB 2015 afløser NSAB 2000

Fra den 1. januar træder nye bestemmelser fra Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2015) i kraft.

Vi har lavet et mindre ekstrakt herunder af de ændringer som er særlig relevante for speditører. Men derudover henviser vi til Danske speditørers (DASP) hjemmeside, hvor de nye NSAB 2015 bestemmelser kan downloades eller nederst på denne side.

 • Netværksbestemmelsen er præciseret og rykket frem forrest i dokumentet
 • Speditørernes rolle og ansvar er opdateret i takt med branchens udvikling
 • Rolle- og ansvarsfordelingen mellem speditøren og kunden er blevet præciseret i forbindelse med bl.a. læsning og losning
 • Der er sket en revision af begrænsningsgennembrud, således at der nu også sker gennembrud ved speditørens eller hans ansattes egen grove uagtsomhed
 • Der er sket regulering af speditørens ansvar for forsinket afhentning
 • Der er kommet en ny bestemmelse vedrørende fortrolighed og behandling af informationssikkerhed
 • Pantebestemmelsen er opdateret og inkluderer nu eksplicit tilbageholdsret
 • Der er sket en ny regulering af ansvar (og begrænsning) i forbindelse med cross labeling
 • Der er sket en opdatering af ansvarsbegrænsningsbestemmelsen
 • Formidleransvaret er fortsat begrænset til 50.000 SDR pr. ordre, samtidig med at der er indført en globalbegrænsning på 500.000 SDR. Endvidere er indført en ny bestemmelse vedrørende begrænsning for alt andet tab til maksimalt fem gange fragten
 • Oplagringsbestemmelsen er opdateret
 • Ordregivers ansvar er præciseret og udvidet
 • Reklamationsbestemmelsen er uændret, men er opdateret sprogligt
 • Værnetingsbestemmelsen peger nu på domstolsbehandling frem for voldgift for alle fire lande.

Samtidig med at NSAB 2015 er kommet på plads, offentliggøres også Tender 2015, som er en fælles nordisk regulering af selve tender-processen. Det område har hidtil været ureguleret

Download NSAB 2015 eller NSAB Tender 2015:

NSAB 2015 (gældende fra 1. januar 2016)

NSAB 2015 Tender (gældende fra 1. januar 2016

Nyheder Nyheder
LGTs udvidelse af logistikcenteret skyder i vejret
Læs mere

Kørsel omkring jul og nytår 2017
Læs mere

LGT storinvesterer i en mere kompleks verden
Læs mere

Local websites
LGT Logistics, Denmark
Read more

LGT Logistics, Sweden
Read more

LGT Logistics, Finland
Read more

 
LGT Logistics LGT Logistics A/S • Orionvej 18 • DK-8700 Horsens • Tel: +45 70 15 55 55 • Fax: +45 76 26 44 00 Kontakt Møbeltransport